Aktuell forskning:

Tornbyggarna

V Aros domkyrka

Ett poesiprojekt som undersöker makt, hybris och befrielse, från tegelkatedraler till Saturnusraketer. Blinderingar, bländningar och förblindelser...

 

 

Ravband

 

BärnstenslövEtt kulturhistoriskt projekt om den centraleuropeiska "midjan" mellan Kaliningrad och Trieste, ett klassiskt konfliktområde genom historien men också en mytomspunnen handelsväg mellan Östersjön och Medelhavet, "bärnstensvägen". I ett antal delstudier undersöks etnicitetens, nationalismens och historiebrukets ideologi och estetik. Projektet har sin aktuella bakgrund i de nationalistiska och populistiska strömningarna i nutidens Centraleuropa.

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltning, identitet, integration

Ett nu avslutat, av Riksbankens jubileumsfond finansierat projekt som handlade om Abraham Baer (kantor i synagogan i Göteborg 1857-1894) och hans dokumentation av judisk liturgisk musik. Slutrapporten En bön för moderniteten utkom våren 2013 på Carlssons förlag. En engelskspråkig version är tillgänglig online på Svenskt visarkivs hemsida.

 

 

Verba kulturproduktion

Efter studier i arkeologi, konstvetenskap och musikvetenskap vid Stockholms universitet på 1970-talet har jag varit verksam som forskare och lärare vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala, samt vid Statens musikverk. 1980-97 var jag även producent vid Sveriges Radio P2. Jag är docent i musikvetenskap med musiketnologisk inriktning vid Uppsala universitet.

Mitt företag Verba kulturproduktion vilar på denna mångfasetterade akademiska erfarenhet – här erbjuder jag föreläsningar, populärvetenskapliga föredrag samt musikframträdanden inom ett brett kulturvetenskapligt spektrum. 

 

*

 

MUSIKPROGRAM 

 

Turkiska poeters sällskap

 

Fikret o Anders spelarFrån Rumi och Yunus Emre till Nazım Hikmet och Sabahattin Ali har de avläst världen med sina versmått, de turkiska poeterna. Fikret Çeşmeli (sång och bağlama) och Anders Hammarlund (ney och kaval) möter diktarna från bergen och stränderna – en musikalisk upptäcktsfärd i livet. Sånger, berättelser och öden, tolkade genom strängar och luftpelare.

Programmets längd är ca 75 minuter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intet – musiker medier mystiker

Om musikens kraft och vassrörets förtrollning handlar min soloföreställning. Endast konsten är den sanna religionen, sade Gunnar Ekelöf. Jag avlyssnar övertoner och andetag mellan Altajbergen och Medelhavet.

 

*

 

AKTUELLA FÖRELÄSNINGSTEMAN

 

Nationalismens olidliga skönhet

Föreställningen om nationen blir 1800-talets politiska överideologi. Och denna föreställda gemenskap behövde gestaltas för att upplevas övertygande – den blev en teatralisk föreställning. Om den politiska massinsceneringens rötter och sidoskott, då och nu.

 

Musik och religion – ett beroendeförhållande

Halidetalj

Upplevelse och lära, estetik och dogmatik, mystik och logik – detta har alltid varit poler i religiösa landskapet. Hur kan vi förstå detta urgamla spänningsförhållande?

 

 

 

Documentum

Varför samlar och dokumenterar statliga institutioner och myndigheter musik, konst eller andra estetiska yttringar? Vad är den grundläggande motivationen? Är det universella estetiska värden som står i fokus – eller är det ett etniskt eller nationellt definierat kulturarv som betonas?

 

Frihet i traditionen – om Wissenschaft des Judentums, en radikal kulturströmning i 1800-talets Europa

Möt Abraham Geiger, Moritz Lazarus och Hermann Cohen, några av de ledande gestalterna inom det vetenskapliga studium kring judendomen som blev en viktig inspirationskälla för den moderna kulturvetenskapens framväxt under 1800-talet.

 

Romer, zigenare, magyarer och andra

Det gamla Europas lapptäcke av folk, klaner, religioner och ståndstillhörigheter krävde etniska mäklare och förmedlare. Romska musiker hanterade tillhörigheternas musikaliska uttryck, som ett slags ställföreträdande utlevare. De var expressiva specialister – professionella handhavare av andras (och egna) identitetssymboler i ett europeiskt samspel med många stämmor.

 

Eldflöjt – om vassrör, luftpelare och filosofer

Med utgångspunkt från min bok Intet – Musiker Medier Mystiker berättar jag om vassrörsflöjten Nay och dess klangfulla kulturhistoria från Altajbergen till Balkan, från Rumi till Hermelin. Jag blåser också liv i flöjten och låter den själv tala och berätta.

 

Mähriska vägskäl – om ett centralt gränsland i Europa

Från Mähren/Morava – den gamla kulturprovinsen norr om Wien som idag är en del av Tjeckien – kom många av de genier som präglade sekelskiftet 1900. Mähren är ett europeiskt kärnland, men har också en brokig historia som omstritt gränsområde sedan romartiden.

 

Bärnstensvägen

BärnstenslövHandeln med rav, elektron, bärnsten – den gyllene fossila kådan från glömda skogar – skapade ett europeiskt samband från Östersjön till Adriatiska havet. Jag följer bärnstensspåren; genom bergspass, över vattendelare, genom historien.

 

Figaros segdragna bröllopsbesvär

Otidsenligt och undergångsdömt och har man sagt, men Österrikes 1800-tal var en paradoxalt kreativ framgångssaga genom två kejsardömen och en dubbelmonarki. Vad hände mellan Josef II och Franz Josef, mellan Mozart och Mahler?

 

Masaryk och Redlich – nation eller federation

Tomáš Masaryk och Josef Redlich formades som vetenskapsmän och politiker av Wiens kulturella mångfald kring 1900. Men de gick helt skilda vägar när Centraleuropa skulle restaureras efter första världskriget…

 

Tornbyggarna – en poetisk gestalting av samhällsbyggets motstridigheter

Torngluggar Fide
Tornet har sedan Babylon varit en symbol för mänsklig strävan efter upphöjelse, men också för övermod, splittring och tillkortakommande. Jag har dragit med handen över murytorna, låtit fingret följa fogarna, bävat inför de brutna bågarna, mätt upp skuggorna och skräckslagen klättrat i beckmörka murtrappor. Är tornbyggandet vårt ofrånkomliga öde? Och vad kan vi göra med våra avlagda och vittrande torn, de som står tomma bakom oss, som vårdtecken eller omen? Jag kan bara berätta vad jag såg.

 

Ett äventyr i Staten – concettister och emblematiker i barockens Europa

Barockens konst var konceptuell. Eftervärlden har främst intresserat sig för utförarna – arkitekterna, skulptörerna, målarna. Men konceptskaparna, de lärda och konstfärdiga concettisterna, var en viktig och ansedd yrkeskår när stater skulle gestaltas och furstar legitimeras.

 

Spectaculi – barockens allkonstverk

Reputation of power, is power – rykte om makt, är makt – skrev Thomas Hobbes i sin betraktelse över samhällets och politikens villkor, Leviathan. Gestaltningen av ryktet, den estetiska kommunikationen, blev därmed  en central angelägenhet för den tidigmoderna epokens makthavare. Politiken var en skådebana, där alla konstnärliga medel var tillåtna…

 

Sveriges framsida – identiteter och kultursträvanden i Göteborgs stora sekel

Göteborg var ett centrum för1800-talets liberala reformsträvanden i Sverige. Man ville montera ned ståndssamhället för att i stället bygga en nation, i framstegets, bildningens och befrielsens namn. Men var är en nation, och vad är tillhörighetens grundval? Jag resonerar kring en bildningsrevolution.

 

Den praktiske förebedjaren – Abraham Baer

Kan man fästa en muntlig musiktradition på papper? Abraham Baer, kantor i synagogan i Göteborg och musiketnologisk pionjär, tog ställning till denna fråga när han 1877 gav ut sin epokgörande samling av judisk liturgisk musik, Baal t’fillah oder der practische Vorbeter. Med utgångspunkt från min bok En bön för moderniteten berättar jag om Baer och hans livsvärld.

 

 

Anders finns på föjande skivor:

• Orientexpressen. LP. Urspår URS 2 (1979).

• Andra resan. LP. Urspår URS 7 (1981).

• I afton dans. Musikkassett. Origo 9003 (1983).

• Bir kis. Musikkassett. Türküola 2316. (1988).

• Det förälskade molnet. LP-skiva. Yeni Sesler YS-001 (1990).

• Till en födelsedag/Bir dogum günü için. Fikret Çesmeli.CD.

  •    Diva records DIVACD18 (2009).

• Intet. CD. SMSCD 003 (2010).

Aktuellt:

 

2019-07-30

ÄNGSBYGGE...

 

2019-04-08

SPANING I BRUTALISMENS LANDSKAP...

 

2019-03-16

DEN ARMERADE UNDERGÅNGEN...

 

2019-03-11

VERKSTADSBESÖK...

 

2019-02-12

NÄSTAN INSNÖADE POETER...

 

2019-01-14

I TURKISKA POETERS SÄLLSKAP. KONSERT 3 FEBRUARI...

 

2018-12-16

DIALOGER, ANDAKTER OCH BASUNSTÖTAR I DJÄKNEHALLEN...

 

» Historik «