Skrifter (urval)

"Dialoger, andakter och basunstötar. Andreas Hammerschmidts musik i Roggebiblioteket". I Böckerna i borgen. Ett halvsekel i Roggebiblioteket. Red Elin Andersson och Emil Stenback (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis XC). Stockholm 2018 (Kungliga biblioteket).

 

" 'Musiken – et uvurdeligt Materiale for Antropologerne!' Reflektioner kring Knud Jeppesens Kontrapunkt". I Musiketnologi – elva repliker om en vetenskap. Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXLVII). Uppsala 2017 (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur).

 

"Lazarus – Simmel – Boas. Zum Vermächtnis der Wissenschaft des Judentums". I Deutschsprachige jüdische Migration nach Schweden. 1774 bis 1945. Herausgegeben von Olaf Glöckner und Helmut Müssener in Zusammenarbeit mit Lars M. Andersson und Lena Roos (Europäisch-jüdische Studien. Beiträge, Band 33). Berlin/Boston 2017 (De Gruyter).

 

"Polyhistorn". I Tjänstemannen i skönlitteraturen. Bilder av goda och mindre goda byråkrater. Red Anders Björnsson & Björn Rombach. Stockholm 2017 (Santérus).

 

Esplanad. En essä om frihet och skönhet. Stockholm 2017 (Carlssons).

 

"...poesin är det undransvärdaste i hennes natur". Geijer, Herder, folket och nationerna. I: "En alldeles egen och förträfflig National-Musik". Nio författare om Svenska folk-visor från forntiden (1814-1818). Red. Märta Ramsten & Gunnar Ternhag. (Acta academiae regiae Gustavi Adolphi CXXXIX. Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 40). Kungl Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Uppsala 2015.

 

Documentum. Ett resonemang om samlande, samlingar och samlare. Meddelanden från Svenskt visarkiv 49. Stockholm 2015.

 

"Klingande former i rörelse. Prins Eugen och musiken." I Prins Eugen. Fasetter ur ett liv. Red Anna Meister och Karin Sidén. Stockholm 2015.

 

"Dissidents and freethinkers. The Graanboom family - Swedish converts in eighteenth-century Jewish Amsterdam." I The Swedes and the Dutch were made for each other, Kristian Gerner (red.). Lund 2014 (Historiska Media).

 

A Prayer for Modernity. Politics and Culture in the World of Abraham Baer. Download at
http://musikverket.se/svensktvisarkiv/publikationer/onlinepublikationer/a-prayer-for-modernity/

 

"Filehne – Berlin – Göteborg. Till musiketnologins rötter." I Mellan nation och tradition. Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore. Föredrag från ett symposium i Visby 27-28 september 2011. Utgivna av Ulf Palmenfelt. (Acta academiae regiae Gustavi Adolphi CXXIV) Uppsala 2013.

 

En bön för moderniteten. Kultur och politik i Abraham Baers värld. Stockholm 2013 (Carlssons)

 

"Inventing Galicia. The province that became a project." I Baltic Worlds 3 2011.

 

“Kvintparalleller och själslivets kakofonier. Guido Adler, Gustav Mahler och det judiska bidraget till den tidiga musiketnologin.” I “Min tid skall komma”. Gustav Mahler i tvärvetenskaplig belysning. Red. Ursula Geisler & Henrik Rosengren. Lund 2011 (Sekel).

 

Intet. Musiker Medier Mystiker. Stockholm 2010 (Carlssons).

 

“Blå biljett till Kristianstad. Jona Schain, en judisk förebedjare i Skåne”. I Noterat 17 (2009) (Svenskt visarkiv).

 

“Musik ur tomma intet”. I Kärleken begär att detta tal skall fram. Jalal ud-din Rumis liv, lära och lyrik. Red. A. Dahlén & S. Sorgenfrei. Stockholm 2008 (Molin & Sorgenfrei).

 

Arkiv för mångfald? Reflektioner kring ett nytt verksamhetsområde. I Noterat 14 (2006) (Svenskt visarkiv).

 

Människor bortom lustprincipen. Mähriska öden. Stockholm 2006 (Carlssons).

 

“Entwurf einer historischen Topographie. Carl Gustav Heraeus auf dem Wege von Tessins Stockholm nach Fischers Wien. Bildungsgeschichte eines Konzeptverfassers.” I Barock als Aufgabe. Fischer von Erlach, der Norden und die zeitgenössische Kunst. Red. Andreas Kreul. Wolfenbüttel 2005.

 

Ett äventyr i Staten. Carl Gustav Heraeus 1671-1725. Från Stockholm till kejsarhovet i Wien. Stockholm 2003 (Carlssons)

 

“Folkets seder, sånger och sagor skola bygga nationen.” I Dagens Forskning. Nr. 9, 2003.

 

“Kejsarens svenske pr-man.” I Dagens Forskning nr 22, 2002.

 

“Preussen – en skön idé.” I Dagens Forskning nr 2, 2002.

 

“Nära nordstjärnan – Stockholm som Östersjöväldets huvudstad.” I Nordens MedelhavÖstersjöområdet – historia, myt, projekt. Med Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson. Stockholm 2002 (NoK).

 

“PLUS ULTRA. Leibniz und der Kaiserliche Antiquitäten- und Medailleninspector Carl Gustav Heraeus.” I Nihil sine ratione. Mensch, Natur und Technik im Wirken von G.W. Leibniz. VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin 10.-14. September 2001. Vorträge 1. Teil. Herausgegeben von Hans Poser. Berlin 2001.

 

”Spelet om rötterna. Om folket, polonäserna och det polska folkets sånger.” I Swecja-Polska we wspólnej Europie / Polen och Sverige i ett gemensamt Europa. Red. J. Nicklasson-Młynarska. Stockholm 2001.

 

“Sacral, Secular or Sacred? An Essay on Music and Aesthetic Emancipation.” In Sufism, Music and Society in Turkey and the Middle East. Papers Read at a Conference Held at the Swedish Research Institute in Istanbul, November 27-29, 1997. Ed. Anders Hammarlund, Tord Olsson, Elisabeth Özdalga. Istanbul 2001. (Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions Vol. 10)

 

Famam servare – the adventures of Carl Gustav Heraeus (1671 – 1725). Politics and Art in the Baroque of Vienna, Stockholm and Uppsala. (Arbetsrapporter/Working papers, Institutionen för Östeuropastudier/Department of East European Studies, 48.) Uppsala 1999.

 

“Conflicting Patterns of Thought. On Karl Přibram and His Interpretation of European Cultural History.” I The Crossroads of European Culture 1998. Responsibility and Hopes. Proceedings of the Conference held in Brno, 30.9 – 4.10 1998. Ed J. Fukáč, Z. Chlup, A. Mizerová, A. Schauerová. Brno 1999 (Brno University of Technology – VUTIUM Press)

 

Kulturbrytningar. Musik och politik i Centraleuropa. Stockholm 1999 (Carlssons). Slutrapport från HSFR-projektet Musik och kulturpolitik i det postkommunistiska Centraleuropa.

 

“Traditional Music between Gemeinschaft and Gesellschaft. Some reflections on a revival phenomenon.” East european meetings in ethnomusicology 5. Bucharest 1998.

 

“Mellan Mehmet och Mozart: den turkiska musiken.” I Tradition och nyskapande. Turkiska språket och kulturen. Red. Ingvar Svanberg. Lund 1997 (Studentlitteratur).

 

“Regulating the deregulation. Post-totalitarianism, musical culture and privatization in East-Central Europe.” Boekman cahier, Kvartaalschrift voor kunst, ondersoek en beleid. No 32, juni 1997.

 

“Music as knowledge? On the marginalization of the intellectuals.” I Musik als Wert und ihre Rolle im Prozess der europäischen Integration. Brno 4.-5.10.1996. Prag 1996.

 

A Civilized Concert. Music, the state and the market in a changing Europe. Report from an international symposium in Stockholm, May 9-11, 1996. Ed. Anders Hammarlund. (Royal Swedish Academy of Music: Musik 2002, Report No. 18). Stockholm 1996.

 

“Music, cultural policy and post-communism in Central Europe.” I Cultural research in Europe 1996. Amsterdam 1996.

 

“Migration and syncretism. A Turkish musician in Stockholm.” Diaspora. A Journal of transnational studies. Vol 3, no 3, winter 1994.

 

Yeni Sesler. En väg till Musiken i det turkiska Sverige. Stockholms universitet, Studier i musikvetenskap, 1. Stockholm 1993. (Doktorsavhandling)

 

“’En äkta pressburgare’. Musikalisk integration occh mångkulturalitet.” I Musiken år 2002, rapport nr 2. Kungliga Musikaliska Akademien, Stockholm 1992.

 

“Integration through distinctivness. A case of Turkish-Swedish musical syncretism.” I Proceedings of the second British-Swedish Conference on Musicology: Ethnomusicology. Cambridge, 5-10 August 1989. Skrifter från Musikvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet nr 26. Göteborg 1991.

 

“Från Gudstjänarnas Berg till Folkets Hus. Etnicitet, nationalism och musik bland assyrier/syrianer.” I Owe Ronström (red.) Musik och kultur. Lund 1990 (Studentlitteratur).

 

“Trettioåtta elever vid skrangliga bord. Folkskoleminnen från fyrtio- och femtiotal.” I Anders Björnsson (red.) Se Sundbyberg.Antologi till ett 100-årsminne. Stockholm 1988 (Carlssons).

 

“Flöte oder Resonazrohr für Vokales? Ein Besuch in der Klangwelt der randgeblasenen Längsflöte.” I Tibia. Magazin für Freunde alter und neuer Bläsermusik 2:1987.

 

“Kolonnerna i Ulan Bator. Reflektioner kring en musikkongress i Mongoliska folkrepubliken.” I Artes 6:1986.

 

Islam och musiken. Utställning på Musikmuseet, Stockholm 1985.

 

Kaval. Ett bulgariskt folkmusikinstrument. Skrifter från Musikvetenskapliga institutionen 1, Stockholms universitet 1983.

 

“Kaval. Om den bulgariska herdeflöjten.” I Artes 1:1981.

 

“Kultur under påverkan.” I Jugoslavien. Folklig dans, musik och konst. Stockholm 1979 (Utbildningsradions förlag).

 

Ehrenstrahlska huset. En byggnadshistorisk undersökning. Stockholm 1975. Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

 

Aktuellt:

 

2019-07-30

ÄNGSBYGGE...

 

2019-04-08

SPANING I BRUTALISMENS LANDSKAP...

 

2019-03-16

DEN ARMERADE UNDERGÅNGEN...

 

2019-03-11

VERKSTADSBESÖK...

 

2019-02-12

NÄSTAN INSNÖADE POETER...

 

2019-01-14

I TURKISKA POETERS SÄLLSKAP. KONSERT 3 FEBRUARI...

 

2018-12-16

DIALOGER, ANDAKTER OCH BASUNSTÖTAR I DJÄKNEHALLEN...

 

» Historik «