2018-05-21

 

STYLUS LAPIDARIUS

 

Stens huvudPå östra sidan av Skåne tränger berggrunden upp med med obeveklig, stenhård historisk kraft. Det är troligt att endast hjässan, kanske även ögonbrynen, hade blottlagts år 1658, men detta är endast en hypotes.

Så småningom kommer hela huvudet att resa sig över markytan, armen kommer att frigöra sig och vinka till oss från framtiden och forntiden.

Uppmanade av denna obändighet reste vi västerut mot Skånes atlantiska kust. Stenen här har urbaniserats och täcker markytan i intrikata mönster som vindlar genom naturen. STENSTILEN är alltid och med nödvändighet lapidarisk. Dess emfatiska höjningar kan vi aldrig undvika. De står över oss och underbygger oss. STENSTILEN må erodera, men den återbildas alltid i vittringens, sedimenteringens och de tektoniska krafternas processer.   Stenläggning

 

 

 

 

Aktuellt:

 

2019-08-24

NY BOK!...

 

2019-07-30

ÄNGSBYGGE...

 

2019-04-08

SPANING I BRUTALISMENS LANDSKAP...

 

2019-03-16

DEN ARMERADE UNDERGÅNGEN...

 

2019-03-11

VERKSTADSBESÖK...

 

2019-02-12

NÄSTAN INSNÖADE POETER...

 

2019-01-14

I TURKISKA POETERS SÄLLSKAP. KONSERT 3 FEBRUARI...

 

» Historik «