Documentum.

(http://musikverket.se - 2015)

Varför samlar och dokumenterar statliga institutioner och myndigheter musik, konst eller andra estetiska yttringar? Vad är den grundläggande motivationen? Är det universella estetiska värden som står i fokus, eller är det ett avgränsat etniskt eller nationellt kulturarv som betonas?

 

Svenskt visarkivs forskningsprojekt Mixa eller maxa – om kulturarv, identitet och folkbildning – syftade till att genomlysa dessa frågor. De har aktualiserats genom de idéer om nationell entydighet och renodling som förs fram i många europeiska länder, inte minst i Sverige. De politiska strömningarna medför krav på ökad självkännedom och en mer genomtänkt strategi från kulturinstitutionernas sida. Med det treåriga projektet Mixa eller maxa, som finansierats av Statens kulturråd, har Svenskt visarkiv bidragit till denna genomlysning.

Undersökningen utgår från Svenskt visarkivs samlingar och har granskat hur olika typer av insamlingsprojekt motiverats genom åren. Även folkmusikdokumentationens idéhistoriska rötter har studerats, bland annat genom jämförelser med motsvarande institutioner i andra europeiska länder. Anders Hammarlund diskuterar i sitt bidrag ett antal tankeväckande fall ur samlandets och arkivverksamhetens internationella historia.

Aktuellt:

 

2019-04-08

SPANING I BRUTALISMENS LANDSKAP...

 

2019-03-16

DEN ARMERADE UNDERGÅNGEN...

 

2019-03-11

VERKSTADSBESÖK...

 

2019-02-12

NÄSTAN INSNÖADE POETER...

 

2019-01-14

I TURKISKA POETERS SÄLLSKAP. KONSERT 3 FEBRUARI...

 

2018-12-16

DIALOGER, ANDAKTER OCH BASUNSTÖTAR I DJÄKNEHALLEN...

 

2018-09-12

RAVBANDET UPPKNUTET...

 

» Historik «