En bön för moderniteten. Kultur och politik i Abraham Baers värld

(Carlsson bokförlag, Stockholm - 2013)

Den här boken handlar om samspelet mellan två reformrörelser i det europeiska 1800-talet - den svenska och den judiska. 1857 tillträder den unge Abraham Baer som kantor i den nyuppförda synagogan i Göteborg. Tjugo år senare ger han ut ett av seklets märkligaste svenska bokverk, en handbok i den judiska gudstjänstens musik. Arbetet är 1800-talets mest ambitiösa dokumentation av synagogans traditionsmusik i Europa - en milstolpe i den judiska kulturhistorien

Född och uppväxt i det tysk-polska gränslandet hade Baer tagit starka intryck av den judiska lärdomstraditionens stormiga kärleksmöte med den moderna vetenskapen, en förbindelse där barnet hette kulturvetenskap och barnkammaren Berlin. I det judiska Göteborg, som var något av en kulturell förstad till Berlin, möter Abraham Baer de svenska radikaler som ville montera ned ståndssamhället för att i stället bygga en nation. De trodde på framsteget, bildningen och befrielsen. De ville frigöra individen och bejaka moderniteten, men ändå vörda traditionen.
Men vad är en nation, och vad är tillhörighetens grundval? Vad förenar de frigjorda medborgarna i ett emanciperat samhälle, där religionen blivit en privatsak? Hur gestaltas religionen förnuftigt? Hur är samhället möjligt?

En engelskspråkig version av boken, A Prayer for Modernity. Politics and Culture in the World of Abraham Baer, kan laddas ned från Svenskt visarkivs hemsida
http://musikverket.se/svensktvisarkiv/publikationer/onlinepublikationer/a-prayer-for-modernity/

Aktuellt:

 

2019-04-08

SPANING I BRUTALISMENS LANDSKAP...

 

2019-03-16

DEN ARMERADE UNDERGÅNGEN...

 

2019-03-11

VERKSTADSBESÖK...

 

2019-02-12

NÄSTAN INSNÖADE POETER...

 

2019-01-14

I TURKISKA POETERS SÄLLSKAP. KONSERT 3 FEBRUARI...

 

2018-12-16

DIALOGER, ANDAKTER OCH BASUNSTÖTAR I DJÄKNEHALLEN...

 

2018-09-12

RAVBANDET UPPKNUTET...

 

» Historik «