Ett äventyr i Staten.Carl Gustav Heraeus 1671-1725. Från Stockholm till kejsarhovet i Wien.

(Carlsson bokförlag - 2003)

Wien 1711. Habsburgkejsaren är död. I Hofburg sitter stockholmaren Carl Gustav Heraeus och skriver programmet för hans begravning. En kopia går med posten till Karl XII i Bender.
Tretton år tidigare har Hereaus avseglat från Stockholm tillsammans med den unge adelsmannen Hans von Fersen och betjänten Petter. Så började ett äventyr i Staten. Barocka fixstjärnor som Leibniz, Fischer von Erlach och Samuel Pufendorf lyser längs vägen. Deras discours handlar om det förnuftiga samhällets gestaltning – och om maktens natur. Upplysning står mot uppenbarelse.

Livet är ett lysande spektakel – och ett farligt narrspel. Vilka ansikten döljer sig egentligen bakom maskerna på theatrum europaeum? Vem regisserar?
En bok om lärdom, lystnad, byggnadskonst och mysterier. En förvånansvärd berättelse om makt och vanmakt.

Aktuellt:

 

2019-04-08

SPANING I BRUTALISMENS LANDSKAP...

 

2019-03-16

DEN ARMERADE UNDERGÅNGEN...

 

2019-03-11

VERKSTADSBESÖK...

 

2019-02-12

NÄSTAN INSNÖADE POETER...

 

2019-01-14

I TURKISKA POETERS SÄLLSKAP. KONSERT 3 FEBRUARI...

 

2018-12-16

DIALOGER, ANDAKTER OCH BASUNSTÖTAR I DJÄKNEHALLEN...

 

2018-09-12

RAVBANDET UPPKNUTET...

 

» Historik «