Kulturbrytningar

(Carlsson bokförlag - 1999)

“Detta är det råa Europa. Men det råa är inte enbart det brutala, håda okänsliga eller torftiga. Somliga vill se det som det oförstörda, opreparerade, oförvanskade – det mera näringsrika. Fält som ger rotsaker, mörkt bröd och sädesbrännvin men inga söta frukter.
Två mil från Warszawa öpnnar sig tomheten. Vägarna rinner ut I det platta landskapet. Belysningen upphör, enbart alléträd slår takten I bilens flämtande strålkastarsken.
Glina består av en rak bygata, där små sneda omålade trähus omväxlar med likaledes omålade nybyggen av råa lätbetongblock. Urgamla gråa uthus trotsar tidens träfrätande tänder…”

Det är musikens villkor som står i fokus, dess relationer till samhälle och livsmönster i ett klassiskt europeiskt brytningsfält. Utgångspunkten är den politiska omvälvningen 1989 och dess kulturpolitiska konsekvenser, men perspektivet blir oundvikligen historiskt – i Centraleuropa är musik och politik en sammanflätning som pågått i århundraden.

Aktuellt:

 

2019-04-08

SPANING I BRUTALISMENS LANDSKAP...

 

2019-03-16

DEN ARMERADE UNDERGÅNGEN...

 

2019-03-11

VERKSTADSBESÖK...

 

2019-02-12

NÄSTAN INSNÖADE POETER...

 

2019-01-14

I TURKISKA POETERS SÄLLSKAP. KONSERT 3 FEBRUARI...

 

2018-12-16

DIALOGER, ANDAKTER OCH BASUNSTÖTAR I DJÄKNEHALLEN...

 

2018-09-12

RAVBANDET UPPKNUTET...

 

» Historik «