Konsterna och idéerna är mina arbetsfält – som forskare, författare och musiker. Möten och vägval har varit huvudteman i min verksamhet vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala, vid Sveriges Radio och vid Statens musikverk.

Hur gestaltar människor sig själva i en föränderlig värld, vad gör de för att hitta fasta punkter i tidens flöde? Hur klingar de mest grundläggande svängningarna?
   Det förflutna vinkar till oss från framtiden, projicerat mot en horisont som vi bara kan ana…

 

 

 

Verbalogo anfang

 

 

 

Så vi fortsatte efter några timmars vila och många glas te. Det hade plötsligt blivit hett efter väderomslaget. Lastdjuren visade tydliga tecken på utmattning. När det började skymma lade sig en av åsnorna helt enkelt på marken och vägrade gå vidare. Det hade nu blivit helt vindstilla. Rovfåglarna syntes inte längre till. Vi upptäckte att landskapet hade förändrats, utan att vi märkt det. Vi befann oss på botten av en enorm skålformad sänka, men vi hade ändå en milsvid utsikt. Två stigar med vitskimrande kalkstensklapper – en från norr, en från söder – ledde ned från en torr bergskam långt bakom oss och förenades på platsen där åsnan lagt sig. Endast en stig ledde vidare, uppför den svaga lutning som nu tycktes bli vår nästa utmaning. 
Ur Esplanad – en essä om frihet och skönhet (2017)
                                                                            

 

 

Aktuellt:

 

2019-02-12

NÄSTAN INSNÖADE POETER...

 

2019-01-14

I TURKISKA POETERS SÄLLSKAP. KONSERT 3 FEBRUARI...

 

2018-12-16

DIALOGER, ANDAKTER OCH BASUNSTÖTAR I DJÄKNEHALLEN...

 

2018-09-12

RAVBANDET UPPKNUTET...

 

2018-08-04

UPPDRAG FRÅN TYSKT FÖRFATTARLEXIKON...

 

2018-05-22

STYLUS LAPIDARIUS PARS II...

 

2018-05-21

STYLUS LAPIDARIUS...

 

» Historik «