Konsterna och idéerna är mina arbetsfält – som forskare, författare och musiker. Möten och vägval har varit huvudteman i min verksamhet vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala, vid Sveriges Radio och vid Statens musikverk.

Hur gestaltar människor sig själva i en föränderlig värld, vad gör de för att hitta fasta punkter i tidens flöde? Hur klingar de mest grundläggande svängningarna?
   Det förflutna vinkar till oss från framtiden, projicerat mot en horisont som vi bara kan ana…

 

 

 

Verbalogo anfang

 

 

 

… Jag skall på bästa sätt utsmycka en lång saga, såsom en widlyftig Historia; derutinnan skall jag införa åtskillige sakers underbara aflöpande, och, under deras owäntade utgång, will jag hwar om annat blanda krigsbuller, trolofningar, blodsutgjutelse, och det som kan någon glädje förorsaka; det skall blifwa läsaren ett nöje, at se den medfödda folkets fåfänga, och fördenskull lärer jag finna dem så mycket begärligare detta at läsa, som de icke taga min skrift i hand, såsom den der vill ställa dem någon alfwarsam lärdom före. Jag skall förnöja deras sinnen med åtskillig betracktelse, och wisse orters lika som afmålning; der til med skall jag, medelst allehanda farligheters föreställande, uppväcka medömksamhet, räddhoga och förskräckelse hos dem; och när de blifwit som mest twehogsne om utgången, skall jag understödja deras hopp, och lika som med klart wäder förskingra molnen…

John Barclay: Argenis 2:9 (1621, sv. övers. Jonas Malmborg 1740)

 

 

 

Aktuellt:

 

2019-04-08

SPANING I BRUTALISMENS LANDSKAP...

 

2019-03-16

DEN ARMERADE UNDERGÅNGEN...

 

2019-03-11

VERKSTADSBESÖK...

 

2019-02-12

NÄSTAN INSNÖADE POETER...

 

2019-01-14

I TURKISKA POETERS SÄLLSKAP. KONSERT 3 FEBRUARI...

 

2018-12-16

DIALOGER, ANDAKTER OCH BASUNSTÖTAR I DJÄKNEHALLEN...

 

2018-09-12

RAVBANDET UPPKNUTET...

 

» Historik «